Algemene voorwaarden

De onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Ashley More (https://ashleymore.nl). Ashley More is een initiatief van Blue Donkey Media B.V (hierna Ashley More).

 1. Gebruik:
  1. Als bezoeker of gebruiker van de website van Ashley More dien je ten minste 18 jaar oud te zijn.
  2. Voor het gebruik van sommige van de diensten van Ashley More dien je jezelf in te schrijven. Na inschrijving ben je gebruiker. Je staat er tegenover Ashley More voor in dat de informatie die je aan Ashley More verstrekt compleet, naar waarheid en juist is. Onder deze informatie wordt onder andere verstaan: je naam en je e-mailadres. Het is niet toegestaan je in te schrijven op de naam of het e-mailadres van een andere persoon, tenzij die andere persoon hiervoor toestemming heeft gegeven.
 2. Content op Ashley More:
  1. Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten op of voortkomen uit (de inhoud van) de website van Ashley More berusten bij Ashley More en haar licentiegevers. Het is nadrukkelijk niet toegestaan enige content zoals films, geluid, foto’s, teksten en logo’s van de website van Ashley More te verveelvoudigen of openbaar te maken. Dat geldt voor privé doeleinden en commerciële doeleinden. Het downloaden van de content, het kopiëren en/of wijzigen is niet toegestaan, tenzij Ashley More of de geldende rechthebbende daar nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
  2. Op Ashley More zijn applicaties van andere partijen te vinden. Het is mogelijk dat voor de producten of diensten die worden aangediend door middel van die applicaties voorwaarden van die derden gelden. Ashley More controleert niet de content van derden, zoals applicaties, teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen. De aanwezigheid hiervan impliceert niet dat Ashley More deze content heeft goedgekeurd. Ashley More is niet aansprakelijk voor de inhoud en werkwijze van content van derden of voor enig gebruik hiervan door haar gebruikers.
 3. Privacy:
  1. Op het de website van Ashley More is de Privacy Verklaring van Blue Donkey Media van toepassing. Indien je het op enige wijze niet eens bent met deze verklaring, kun je onze websites NIET bezoeken en onze diensten NIET gebruiken.
 4. Betalingen:

  Toegang tot bepaalde videodiensten kan verkregen worden tegen betaling. Een betaling kan een eenmalige transactie zijn of een automatische incasso.

  1. Voor alle betaalde videodiensten geldt:
   Alle door Ashley More gepubliceerde prijzen zijn in euro’s, inclusief het in Nederland geldende BTW-tarief, tenzij anders vermeld.
   Ashley More biedt geen terugbetaling in geval van een prijsverlaging of promotionele aanbiedingen nadat de transactie is voltooid.
   De verschillende betalingswijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente mogelijkheden staan vermeld op de website.
   Ashley More maakt gebruik van het betaalsysteem van Pay.nl om betalingen te verwerken. Pay.nl heeft een vergunning als betaaldienstverlener van De Nederlandse Bank.
   Een gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van de opgegeven bankgegevens, waaronder tenminste het rekeningnummer en de tenaamstelling.
  2. De abonnementskosten van Ashley More worden maandelijks afgeschreven via de door de gebruiker opgegeven betaalmethode op de kalenderdag waarop het abonnement is ingegaan.
   Een gebruiker zal uiterlijk 24 uur voor de eerstvolgende afschrijving per e-mail gewezen worden op de komende betaling. Daarnaast kan een gebruiker te allen tijde de eerstvolgende betaaldatum inzien in zijn account omgeving (Mijn Account) op de website.
   Een gebruiker kan een abonnement bij Ashley More te allen tijde opzeggen. Nadat de gebruiker heeft opgezegd, behoudt de gebruiker toegang tot de betreffende videodiensten tot het einde van de reeds betaalde periode.
   Een gebruiker kan een abonnement opzeggen op zijn of haar “Mijn Account”-omgeving op de website door op deze pagina de instructies op te volgen.
   Voor zover is toegestaan onder het toepasselijk recht, worden betalingen niet terugbetaald.
   Indien klant gebruik maakt van de betaalmethode automatische incasso zal Ashley More het verschuldigde bedrag automatisch laten incasseren van de opgegeven bankrekening.
   Indien de klant gebruik maakt van de betaalmethode automatische incasso en de afschrijving laat storneren is de klant administratie(kosten) verschuldigd.
   Ashley More houdt zich het recht voor de prijzen van abonnementsdiensten te wijzigen. Een gebruiker zal per e-mail van een eventuele wijziging op de hoogte worden gebracht.
 5. Bestandseigenaar van Persoonsgegevens:

  Blue Donkey Media B.V.
  Regulusweg 11
  2516 AC, Den Haag
  Telefoon: 070 - 8200 609
  E-mail: info@bluedonkeymedia.nl
  Kvk-nummer: 27375685
  BTW-nummer: NL 822212146B01

 6. Wijzigingen:

  Deze gebruiksvoorwaarden, inclusief het privacy statement, kunnen te allen tijde door Ashley More aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze Ashley More staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.